Category Biologia

Organizm pacjenta

?Dokładna znajomość tego, co dzieje się w organizmie pacjenta, pozwala na wybranie optymalnej drogi postępowania w przypadkach bardziej złożonych, gdzie na proces chorobowy nakładają się inne czynniki — wiek, inne choroby itp. Nie zamierzamy w tym miejscu rozważać problemów, których dokładne poznanie zapewnić mogą jedynie specjalistyczne studia medyczne. Uciekniemy się raz jeszcze, do prostego przykładu pokazującego, w jaki sposób znajomość zaburzeń metabolicznych powodowanych przez zewnętrzny czynnik pozwala przewidzieć skutki, które pojawią się w organizmie pacjenta dopiero po pewnym czasie. Substancje powodujące zaburzenia metaboliczne dostają się do organizmu wbrew woli człowieka. Istnieje jednak grupa związków chemicznych, które jako używki bądź też narkotyki zażywane są świadomie...

czytaj dalejNo comments

Praca w grupach

Lekcja z pracą w grupach bardzo różni się od normalnej tradycyjnej lekcji. Po pierwsze uczniowie biora aktywny udział i pracują nad danym zadaniem a nie siedzą i przyglądają się jak to nauczyciel cała tę pracę wykonuje. Po drugie, uczniowie zaangażowani są w pracę ze swoimi kolegami z ławki, a jako członkowie takiej grupy maja motywację do rozmowy nad różnymi pomysłami i opiniami swoich kolegów, i aby osiągnąć jakieś porozumienie muszą słuchać siebie nawzajem oraz uczą się pomagać innym.Są to bezcenne umiejętności dla uczniów w każdym wieku. Dzieci wolniejsze lepiej radzą sobie w pracy grupowej. Uczeń, którego zazwyczaj nie zauważa się w klasie, ma okazję do zaprezentowania swojej wiedzy w mniej stresującej sytuacji...

czytaj dalejNo comments