Pierwsza pomoc w szkole

Dzieci choć bardzo rzadko, ale niestety bywaja świadkami niebezpiecznych wypadków i sytuacji, dlatego bardzo ważne jest to aby od najwcześniejszych lat wdrażać je w szkole do nauki o bezpieczeństwo swoje własne i innych osób, oraz nabycie takich umiejętności aby mogły w pełni zareagować w trudnych sytuacjach. Udział w takich zajęciach nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej, spowoduje że nasze dzieci będą chętniej pomagały, staną się odważniejsze oraz pewne tego, że kiedyś dadzą sobie radę w różnych trudnych sytuacjach oraz nieprzyjemnych okolicznościach. Podstawowymi metodami nauczania stosowanymi podczas takich zajęć jest przede wszystkim wykład, pogadanka, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne oraz metody ćwiczebne. Dzieci najczęściej pracują w grupach lub w parach. Aktywność dzieci ukierunkowana jest naprzemiennie na przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie. W czasie zajęć uczniowie wykorzystują różnorodne pomoce dydaktyczne, pozwalające na przede wszystkim praktyczny charakter nabywania wiedzy i umiejętności. Są to materiały, przedmioty wykorzystywane w realnych sytuacjach niesienia pomocy: bandaże, opatrunki, chusty trójkątne, plastry, koce termiczne, fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>