Gry i zabawy w edukacji

Gry i zabawy w edukacji naszych dzieci pełnią bardzo ważną rolę i mają charakter wielofunkcyjny. Po pierwsze motywują dzieci do samodzielnego działania, poniewaz poprzez zabawe dziecko ćwiczy pewne umiejętności. Po drugie ułatwiają dziecku poznanie i zrozumienie pewnych definicji oraz uczą jak się nimi posługiwać. Dzieci są przez to bardziej zainteresowane takimi zajęciami w szkole. Po trzecie takie zajęcia podnoszą samoocenę naszego dziecka, ponieważ dzięki elementom losowym zabawa taka daje szansę na uwierzenie we własne możliwości. Gry i zabawy uczą opanowania i cierpliwości, przyzwyczajają do przestrzegania dyscypliny. Uświadamiają również uczniom, że należy podporządkować się zasadom działającym w grupie, a co za tym idzie kształtują postawę koleżeńską. W działaniach prowadzonych na takich zajęciach należy uwzględnić komunikację werbalną i niewerbalną np gesty, mimika czy ruch ciałem. Współpraca w grupie równiez jest bardzo ważna, ponieważ pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów a także pozwala na spostrzeganie różnych rozwiązań i dowartościowuje każdego z uczestników, gdyż każdy z uczniów w równym stopniu może czuć się twórcą danego rozwiązania. Nauczyciel organizujący zabawę powinien wziąć pod uwagę jakie warunki panują w klasie oraz jakie są aktualne potrzeby wśród dzieci w danym miejscu lub czasie.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>