Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym świecie. Jednak nie we wszystkich krajach w tym samym dniu i w ten sam sposób. Różnice wynikają przede wszystkim z tradycji narodowych i religijnych danego obszaru kulturowego. W Polsce i w krajach byłego bloku socjalistycznego, święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca. Taki dzień dziecka obchodzony jest we wszystkich prawie szkołach podstawowych, gdzie celem takiej imprezy jest integrowanie środowiska rówieśniczego z różnych grup,przejawianie oznak: życzliwości, dobroci, koleżeństwa wobec innych dzieci, kulturalne odnoszenie się do siebie, wdrażanie do zdrowej rywalizacji. Dziecko ty samym uczestniczy w obchodach swojego święta, bierze udział w zabawach z rówieśnikami, nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami (dziećmi) z innych grup, potrafi rozpoznać po melodii piosenkę, potrafi samodzielnie zaśpiewać piosenkę, bierze aktywny udział w konkursach i konkurencjach sprawnościowych, wykazuje się ogólną wiedzą z różnych dziedzin życia, prezentuje postawę szacunku wobec pracy własnej i innych, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej, umie dzielić czas przeznaczony na wspólną naukę poprzez zabawę, przestrzega zasad fair play podczas uczestnictwa w konkurencjach, w kulturalny sposób okazuje uczucia i emocje towarzyszące zabawom, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy, dostrzega potrzebę dobrej organizacji.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>