Praca w grupach

Lekcja z pracą w grupach bardzo różni się od normalnej tradycyjnej lekcji. Po pierwsze uczniowie biora aktywny udział i pracują nad danym zadaniem a nie siedzą i przyglądają się jak to nauczyciel cała tę pracę wykonuje. Po drugie, uczniowie zaangażowani są w pracę ze swoimi kolegami z ławki, a jako członkowie takiej grupy maja motywację do rozmowy nad różnymi pomysłami i opiniami swoich kolegów, i aby osiągnąć jakieś porozumienie muszą słuchać siebie nawzajem oraz uczą się pomagać innym.Są to bezcenne umiejętności dla uczniów w każdym wieku. Dzieci wolniejsze lepiej radzą sobie w pracy grupowej. Uczeń, którego zazwyczaj nie zauważa się w klasie, ma okazję do zaprezentowania swojej wiedzy w mniej stresującej sytuacji. Kiedy nauczyciel wywołuje do odpowiedzi w klasie tradycyjnej, dziecko boi się poniżenia, jeśli odpowie nieprawidłowo. Nieśmiali uczniowie również odnoszą korzyści z systemu pracy grupowej. Praca w takiej grupie stwarza mu poczucie akceptacji. W grupie złożonej z 3-4 uczniów nieśmiała osoba czuje się swobodniej, niż gdy musi odpowiadać w obecności 33 innych. Tak więc taka praca w grupach na pewno pomaga w osiąganiu wyższych wyników w nauce i zwiększa wewnętrzną motywację.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>