Choroba

?Mówiąc o chorobie, mamy zazwyczaj na myśli zewnętrzne objawy niedyspozycji. Tutaj interesuje nas jednak pytanie: jaki jest obraz choroby na podstawowym, molekularnym poziomie organizmu i co jest jej pierwotną przyczyną? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Trudność nie polega na wątpliwości, czy choroby mają podłoże molekularne — bez ryzyka można powiedzieć, że większość zewnętrznych objawów chorób to rezultaty zaburzeń reakcji metabolicznych zachodzących w organizmie. Problem polega na określeniu, które z zaburzeń stanowi pierwotną przyczynę choroby. Jak pamiętamy, reakcje metaboliczne organizmu są ze sobą sprzężone wzajemnie krzyżującymi się szlakami: zaburzenie pojawiające się w jednym punkcie wpływa na inne przemiany tworząc często tak złożony obraz, że nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, co jest w nim przyczyną, a co skutkiem. Dlatego też, choć istnieją choroby, których przyczyny i mechanizm powstawania są stosunkowo jasne, wiele jest również takich, o których wiemy jedynie, jak wyglądają ich skutki. Z punktu widzenia współczesnego lekarza znajomość molekularnych podstaw stanu chorobowego nie jest niezbędnie konieczna, aby chorobę prawidłowo rozpoznać i leczyć z powodzeniem. Medycyna jest bardzo starą nauką, opartą na skrzętnie przez lata gromadzonych praktycznych obserwacjach, które stara się wykorzystać do maksimum. Jest jednak oczywiste, że znajomość molekularnych podstaw choroby pozwoliłaby na o wiele bardziej precyzyjną ingerencję w wadliwie funkcjonujące mechanizmy i zwiększyłaby prawdopodobieństwo usunięcia skutków choroby. Dlatego też badania nad anomaliami metabolicznymi towarzyszącymi chorobom były i są prowadzone na całym świecie.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>