Cytoplazma

?Otaczająca jądro cytoplazma, oprócz znajdujących się w niej innych organelli, ma także własne błony, rozwinięte szczególnie silnie w komórkach produkujących intensywnie białka. Ten rozległy układ delikatnych, płaskich pęcherzyków błonowych nazwano endoplazmatycznym retikulom. Jest ono miejscem bardzo intensywnego metabolizmu związanego z syntezą białek i niektórych innych związków. Powstające tam białka przedostają się następnie do wielu innych miejsc i organelli w komórce lub poza nią, gdzie pełnią swoje funkcje. Błony endoplazmatycznego retikulom łączą się z niektórymi innymi błonami wewnątrz komórki, z zewnętrzną błoną jądrową, a także zewnętrznymi błonami mitochondriów i chloroplastów. Innymi organellami są wakuole i lizosomy. Pierwsze występują w komórkach roślinnych, drugie w zwierzęcych. Obraz mikroskopowy wakuol i lizosomów nie jest podobny na tyle, aby sugerować ich pokrewieństwo, niemniej jednak oba typy organelli pełnią w komórce zbliżone funkcje. Polegają one na trawieniu składników komórkowych. Dwa typy organelli mają w komórce pozycję szczególną. Są to mitochondria i chloroplasty. Mitochondria obecne są w każdej komórce eukariotycznej, chloroplasty natomiast występują wyłącznie w komórkach roślinnych. Zarówno mitochondria, jak i chloroplasty pełnią w komórce rolę generatorów energii. W chloroplastach energia jest wykorzystywana bezpośrednio do syntezy związków organicznych z dwutlenku węgla. Mitochondria i chloroplasty mają swój własny DNA wraz z aparatem do odczytywania zawartej w nim informacji i do syntetyzowania białek. DNA ten zawiera jednak niewiele tylko informacji, tak że większość białek tworzących te organelle syntetyzowana jest poza nim, według instrukcji pochodzących z jądra.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>