Cytotokininy

Kolejny rodzaj hormonów roślinnych stanowią cytokininy, które stymulują wzrost komórek w hodowlach tkanek i organów oraz wpływają znacznie na zwiększenie szybkości podziałów komórkowych. Wyodrębniona z młodych ziarniaków kukurydzy zeatyna okazała się pochodną adeniny, 6-(4-hydroksy-3-metylo-2-butenyloamino)puryną . Cytokininy występują w roślinach w tak małych ilościach, że można je identyfikować tylko metodą spektrofotometrii masowej, łańcuch boczny związany z grupą aminową w pozycji 6 puryny w cząsteczce zeatyny jest izoprenoidem, będącym – podobnie jak gibereliny – pochodną kwasu mewalonowego. Substancję bardzo ściśle spokrewnioną z zeatyną, oznaczoną jako 6-7,7 – dimetyloalliloaminopuryna, wyodrębniono w postaci rybonukleozydu z transportujących kwasów rybonukleinowych (tRNA) specyficznych dla seryny i tyrozyny, pochodzących z drożdży, wątroby cielęcej, grochu i szpinaku. W obu wymienionych rodzajach tRNA ta niesparowana zasada znajduje się tuż obok antykodonu. Badania pięciu innych rodzajów tRNA nie wykazały obecności tej niezwykłej zasady. Cytokininy nie tylko pobudzają podziały komórkowe, lecz także mogą wpływać na zmianę struktury komórek hodowanych w kulturach.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>