Czynniki nowotworowe

?W początkowym okresie badań nad czynnikami powodującymi chorobę nowotworową podstawą były badania o charakterze epidemiologicznym, polegające na obserwacji pojawiania się określonych rodzajów nowotworów wśród mieszkańców danych rejonów geograficznych, wśród poszczególnych grup zawodowych itp. Dostarczyły one wielu cennych informacji, np. o wspomnianym już karcynogennym działaniu wielkich dawek promieniowania rentgenowskiego czy też składników dymu papierosowego. Badania epidemiologiczne prowadzone są zresztą z powodzeniem i dzisiaj, choć jest rzeczą jasną, że identyfikowanie związków karcynogennych nie może się na nich wyłącznie opierać. Przede wszystkim dostarczają one informacji po niezwykle długim okresie, w czasie którego cała populacja stykająca się z danym czynnikiem narażona jest na niebezpieczeństwo. Po drugie, przy ogromnej liczbie nowych związków chemicznych wprowadzanych ciągle przez człowieka do środowiska przypisanie aktywności karcynogennej substancji na podstawie obserwacji epidemiologicznych jest niezmiernie trudne, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. Dlatego też obserwacje epidemiologiczne uzupełniane są testami przeprowadzanymi na zwierzętach laboratoryjnych. Testy te polegają na podawaniu zwierzętom badanej substancji i obserwowaniu częstotliwości pojawiania się nowotworów. Jak wszystkie badania statystyczne testy takie wymagają z kolei ogromnej liczby zwierząt i stąd są niezmiernie kosztowne. Stosowanie ich ogranicza się zwykle do związków chemicznych, których przewidywany zasięg działania będzie największy. Przebadanie wszystkich związków chemicznych wprowadzanych do otoczenia za pomocą testów wykonywanych na zwierzętach laboratoryjnych jest przedsięwzięciem nierealnym.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>