Darwin

Wkład Darwina do skarbca wiedzy naukowej był dwojaki: dostarczył on wielu szczegółowych danych i przekonujących argumentów na to, że ewolucja świata organicznego rzeczywiście istnieje oraz stworzył teorię wyjaśniającą jej mechanizm, tj. teorię doboru naturalnego. Aczkolwiek Darwin studiował teologię, interesował się niesłychanie zarówno biologią, jak i geologią. W czasie pobytu w Cambridge zawarł znajomość z przyrodnikiem, profesorem Henslowem. Wkrótce po opuszczeniu uniwersytetu, jako dwudziestodwuletni młodzieniec został dzięki niemu mianowany na stanowisko biologa na statku Beagle, który miał odbyć pięcioletnią podróż dookoła świata w celu sporządzenia map oceanograficznych dla marynarki brytyjskiej. Darwin badał zwierzęta, rośliny i formacje geologiczne wschodnich i zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej gromadząc obszerne zbiory i notatki. Gdy następnie Beagle przybył na Wyspy Galapagos, leżące na zachód od Ekwadoru, Darwina zafascynowała odmienność olbrzymich żółwi i łuszczaków żyjących na poszczególnych wyspach. Przemyślenie tych obserwacji doprowadziło go do odrzucenia teorii odrębnych aktów stworzenia i do szukania innego wyjaśnienia poczynionych obserwacji.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>