Diploidy

?Organizmy takie, jak groch czy muszka owocowa, są, podobnie jak inne rośliny i zwierzęta wyższe — diploidami. Każdy gen reprezentowany jest zatem przez dwa allele, ojcowski i matczyny. W czasie indukowania mutacji szansa jednoczesnego zmutowania obu alleli danego genu jest znikomo mała, praktycznie żadna. Większość osobników będzie więc miała zmutowany co najwyżej jeden allel z pary. Ich fenotyp nie będzie się różnił od pozostałych fenotypów, ponieważ allel nie zmutowany, normalny, z reguły dominuje fenotypowo, zapewniając nienaruszony przebieg procesów kontrolowanych przez dany gen. Wykrycie mutacji u organizmów diploidalnych wymaga więc doprowadzenia do stanu, w którym zmutowany jest zarówno allel w chromosomie matczynym, jak i odpowiadający mu allel w chromosomie ojcowskim. Ta trudność nie istnieje oczywiście w przypadku haploidów. Trzecią istotną zaletą drobnoustrojów jako organizmów bądź cząstek modelowych jest prostota budowy. Szczególnie bakterie, jako organizmy jednokomórkowe, tworzące jednak widoczne gołym okiem kolonie, bardzo ułatwiają śledzenie związków między genem a cechą. Hodowla na pożywkach płynnych i wysiewy na pożywki stałe stwarzają wyjątkowo dogodną rutynę laboratoryjną w pracy z drobnoustrojami. Badanie zjawisk dziedziczności u drobnoustrojów zależne było, tak jak i u innych organizmów, od możliwości ich krzyżowania. Tymczasem długo nic nie było wiadomo o procesach płciowych u tych grup organizmów. Uważano, że rozmnażanie ich zachodzi wyłącznie drogą wegetatywną, przez wzrost, zwyczajne przewężenie i rozejście się komórek.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>