Dobor naturalny

Darwinowska teoria doboru naturalnego była tak logicznie i dobrze udokumentowana przez niego samego, że wkrótce została uznana przez większość biologów. Niektórzy z nich wysuwali zarzuty, że teoria ta nie mogła wytłumaczyć występowania wielu narządów wyraźnie bezużytecznych w organizmie. Obecnie wiadomo, że wiele różnic międzygatunkowych nie ma znaczenia dla utrzymania się danego gatunku przy życiu, lecz po prostu stanowi uboczny efekt działalności genów warunkujących zewnętrznie niedostrzegalne właściwości fizjologiczne, mające duże znaczenie dla przeżycia organizmu. Inny typ różnic „nieużytecznych”, czyli nie mających znaczenia przystosowawczego, może być warunkowany przez geny ściśle sprzężone w chromosomach z innymi genami warunkującymi cechy ważne dla utrzymania się przy życiu. Jeszcze inne cechy bez znaczenia przystosowawczego mogą się ustalić w populacji przypadkowo, w wyniku tak zwanego „dryfu genetycznego”. „Walka o byt” i „przeżywanie najlepiej przystosowanego” były kluczowymi pojęciami teorii doboru naturalnego wysuniętej przez Darwina i Wallace’a, lecz później biologowie zdali sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie rzeczywista, w dosłownym rozumieniu, walka pomiędzy zwierzętami o życie, czy współzawodnictwo roślin o przestrzeń, światło słoneczne lub wodę mają, jako siły ewolucyjne, mniejsze znaczenie niż to sobie wyobrażał Darwin.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>