Dzialanie antybiotyku

?W celu zmniejszenia co minimum selekcyjnego działania antybiotyków, prowadzącego do pojawiania się opornych na nie nowych szczepów bakteryjnych, obecnie przepisuje się kuracje antybiotykowi z dużą ostrożnością. Jednocześnie prowadzi się ciągle poszukiwania nowych antybiotyków- mogących zastąpić te, na które bakterie chorobotwórcze zdołały się uodpornić Okazało się, że powszechne stosowanie antybiotyków ma niekorzystne następstwa nie tylko dla całe, populacji ludzkiej, lecz również dla indywidualnego pacjenta poddawanego kuracji. Antybiotyki z reguły nie są toksyczne dla człowieka, niszczą jedynie bakterie. Ale w stosunku do tych ostatnich selektywność działania antybiotyku jest zwykłe niewielka. Oznacza to ze wraz z bakteriami chorobotwórczymi zniszczeniu ulega nieszkodliwa flora bakteryjna normalnie obecna w organizmie człowieka. Z jednej strony powoduje to pewne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, z drugiej zaś, co groźniejsze ułatwia zastępowanie łagodnych bakterii, żyjących w dobrych stosunkach z człowiekiem opornymi na antybiotyk szczepami, które mogą okazać się patogenne. Również i te niedoskonałości stosowanych w medycynie antybiotyków są bodźcem do badań, których celem jest znalezienie substancji uniemożliwiających atak bek ter ii chorobotwórczych bez jednoczesnego zniszczenia normalnej flory bakteryjnej człowieka. W tych próbach przechytrzenia atakujących człowieka bakterii naukowcy starają się wykorzystać każdą, czasami na pierwszy rzut oka nic nie znaczącą szansę. Jako przykład niech nam posłużą prowadzone ostatnio intensywne badania nad pewnymi policukrowcami wydzielanymi przez naturalnie żyjące bakterie.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>