Enzymy a reakcje

?W obecności odpowiednich enzymów umożliwiających reakcję kwas bursztynowy ma większą zdolność do przekazywania swych elektronów atomom żelaza znajdującym się w białku nazywanym cytochromem niż dodany w identycznym stężeniu kwas askorbinowy. Mówimy, że różnica potencjałów między cytochromem a kwasem bursztynowym jest większa niż odpowiednia różnica między cytochromem a kwasem askorbinowym. Z drugiej strony, jeżeli obie reakcje przebiegać będą w układzie izolowanym, po pewnym czasie, tak jak wszystkie reakcje chemiczne, osiągną one punkt równowagi, w którym nie można zaobserwować ani utleniania, ani redukcji żadnego z biorących w reakcji związków. Minimalne ilości nie utlenionego kwasu bursztynowego czy też kwasu askorbinowego nie będą już w stanie przekazać swych elektronów cząsteczkom cytochromu. Różnica potencjałów między każdym z kwasów a cytochromem wynosić będzie w obu wypadkach dokładnie zero. Sytuację taką ponownie możemy zilustrować przykładem bateryjki elektrycznej, tym razem takiej, która całkowicie się wyładowała. W komórkach, które utleniają związki organiczne i żyją w środowisku tlenowym, prawie 95 procent energii magazynowanej w ATP pochodzi z przeniesienia elektronów znajdujących się początkowo w związkach organicznych na cząsteczkę tlenu atmosferycznego. W wyniku tego procesu cząsteczka tlenu redukuje się do cząsteczki wody. W komórkach, które wykorzystują energię słoneczną, syntezie ATP towarzyszy również transport elektronów. Kierunek tego transportu jest jednak przeciwny niż w poprzednim przypadku. Tym razem cząsteczka wody jest źródłem elektronów.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>