Fotoperiodyzm

Oczywiście już od dawna było wiadomo, że różne rośliny kwitną w różnych porach roku oraz że termin zakwitania zależy od liczby godzin w ciągu doby, w czasie których roślina podlega działaniu światła, czyli fotoperiodu. Jednakże dopiero w 1920 roku wyjaśniono, jaką rolę w regulowaniu terminu zakwitania odgrywa stosunek długości dnia do długości nocy. Dokonali tego dwaj pracownicy ministerstwa rolnictwa USA-Garner i Allard. Wykazali oni, że można dowolnie przesuwać termin zakwitania roślin tytoniu zmieniając czas trwania fotoperiodu. Pewne rośliny (np. astry, kosmos, złocienie, dalie, poinsetie i ziemniaki) są roślinami „dnia krótkiego”, nie wytwarzającymi kwiatów przy fotoperiodzie przekraczającym pewną krytyczną długość okresu świetlnego, tzn. powyżej pewnej liczby godzin światła w ciągu doby. Rośliny te normalnie kwitną wczesną wiosną lub późnym latem czy w jesieni. Inne rośliny, zwane roślinami „dnia długiego” (np. burak, koniczyna, koreopsis, zboża, ostróżka, mieczyk), wymagają do zakwitania fotoperiodu przekraczającego pewną krytyczną długość. Krytyczna długość fotoperiodu, różna dla różnych gatunków, waha się od 9 do 16 godzin, przy czym niekoniecznie musi być mała dla roślin dnia krótkiego. W rzeczywistości pewne rośliny dnia krótkiego mają dłuższy krytyczny fotoperiod niż niektóre rośliny dnia długiego. Istotną różnicą jest to, że dla wywołania kwitnienia roślin dnia krótkiego konieczny jest fotoperiod krótszy od pewnej krytycznej długości okresu świetlnego, a u roślin dnia długiego — dluższy od określonej krytycznej długości.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>