Geny

?Każdy gen podlega temu procesowi z niejednakową jednak częstością. Również allel zmutowany może się dalej zmieniać odzyskując czasem formę allelu pierwotnego. Zjawisko to nazywamy rewersją. Pod koniec lat dwudziestych naszego stulecia stało się jasne, że częstość mutacji oraz rewersji albo mutacji powrotnej znacznie rośnie pod wpływem różnych czynników fizycznych i chemicznych. Takimi fizycznymi czynnikami mutagennymi okazały się np. promienie Roentgena i nadfiołkowe. Mutageny znalazły szybko zastosowanie w badaniu struktury materiału genetycznego. O istnieniu jakiegoś genu można się bowiem najłatwiej przekonać, gdy zmutuje i przestanie normalnie wypełniać swoje funkcje. W normalnym, typowym osobniku trudno jest zidentyfikować nawet te cechy, które są silnie uwarunkowane genetycznie. Dopiero w mutancie ujawnia się związek między genami a cechami fenotypowymi. Krzyżowanie i mapowanie genetyczne zmutowanych genów ujawniło ich rozmieszczenie na chromosomach i wzajemne związki. Konstruowanie map genetycznych różnych organizmów nigdy nie było sztuką dla sztuki czy zabawą obliczoną na wypełnianie wolnego czasu genetyków. Dzięki mapom genetycznym można było bardziej planowo konstruować ulepszone odmiany roślin i zwierząt hodowlanych. Mapy chromosomów człowieka okazują się coraz przydatniejsze w prewencji wielu chorób dziedzicznych. Bez mapowania genetycznego nie mogłyby się też rozwinąć nowe, rokujące wielkie nadzieje metody przekonstruowywania genomów, o których będzie mowa dalej.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>