Gibbony

Gibbony żyjące w południowo-wschodniej Azji, najmniejsze z małp człekokształtnych, o wydłużonym tułowiu, mają przednie kończyny tak długie, że przy wyprostowanej postawie dotykają dłońmi ziemi. Gibbon potrafi poruszać się na dwóch tylnych nogach i wykorzystuje tę umiejętność, gdy znajduje się na ziemi. Przy utrzymywaniu równowagi pomaga mu wtedy podnoszenie i opuszczanie jego długich kończyn przednich. Zasadniczym sposobem poruszania się gibbona jest przenoszenie się zwisowowahadłowe (brachiacyjne) z konara na konar i z drzewa na drzewo. W ten sposób gibbony mogą przebywać na raz odległość 13 m, Zadziwiająca akrobatyka powietrzna gibbonów (Hylobates) wymaga wielkiej zręczności, koordynacji ruchów, dobrego wzroku oraz szybkiej orientacji co do odległości i możliwości uchwycenia się. Gibbony są na ogół roślinożerne, lecz niekiedy zjadają owady, ptasie jaja a nawet ptaki. Obserwowano gibbona w klatce, który zawieszony na jednym ramieniu drugim oskubywał przelatującego ptaka! Gibbony nie żyją stadami jak pawiany, lecz łączą się w pary: każda para żyje wraz ze swym młodym potomstwem broniąc własnego terenu.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>