Koordynacja czynnosci u roslin

Poszczególne części rośliny funkcjonują na zasadzie znacznie większej autonomii niż części organizmu zwierzęcego. Jednakże istnieje między nimi pewna koordynacja mająca głównie charakter chemiczny, ponieważ rośliny nie mają wyspecjalizowanych organów czucia ani układu nerwowego. Aktywnie rosnące rośliny mogą reagować na jednostronne działanie bodźców szybszym wzrostem jednej strony, co prowadzi do wygięcia się rośliny w stronę źródła oddziaływania bodźca lub też w kierunku przeciwnym. Tego rodzaju reakcje wzrostowe noszą nazwę tropizmów. Mogą one zachodzić tylko w tych częściach rośliny, które rosną i wydłużają się, lecz wywołujące je bodźce mogą być odbierane przez jakąś odległą część rośliny. Jeżeli organizm wykazuje zdolność poruszania się, może reagować na działanie bodźców przemieszczając się bądź w kierunku bodźca, bądź w kierunku przeciwnym. Tego rodzaju zorientowane ruchy pod wpływem działania określonych bodźców nazywamy taksjami lub ruchami taktycznymi. Taksje są charakterystyczne tylko dla komórek wykazujących zdolność do swobodnego poruszania się —komórek zwierząt, siły odśrodkowej. Na działanie tej siły, zastępującej siłę ciążenia, roślina reaguje w ten sposób, że pęd rośnie w kierunku środka obracającej się tarczy (odpowiadającym kierunkowi wzrostu do góry), korzeń zaś – w kierunku peryferycznym.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>