Krwinki biale

Krew ludzka zawiera pięć rodzajów krwinek białych, czyli leukocytów: wszystkie one różnią się bardzo od krwinek czerwonych przede wszystkim obecnością jądra i brakiem hemoglobiny: są bezbarwne i mają zdolność do czynnego, pełzakowatego ruchu. Leukocyty mogą poruszać się pod prąd krwi, a nawet przenikać przez ściany naczyń krwionośnych i przedostawać się do tkanek. Krwinek białych jest znacznie mniej niż czerwonych: liczba ich wynosi średnio 7000 na l mm3: może jednak dość znacznie się wahać -od 5 do 10 tysięcy u różnych osób, a nawet u tej samej osoby w różnych porach dnia. Osoby słabo odżywiane mają mało leukocytów i małą odporność na choroby zakaźne, a także choroby w ogóle: spadek liczby tych ciałek ok 500 i mniej na l mm3 jest zgubny. Dwa typy krwinek białych: limfocyty i monocyty są wytwarzane w tkance limfatycznej takiej jak śledziona, grasica i węzły chłonne. Pozostałe trzy typy, leukocyty obojętnochłonne (neutrofile), kwasochłonne (eozynofile) i zasadochłonne ( bazofile) są produkowane w szpiku kostnym równocześnie z erytrocytami. Wszystkie trzy rodzaje zawierają w cytoplazmie ziarnistości różniące się wielkością i właściwościami barwienia. Leukocyty obojętnochłonne stanowią zwykle 60 do 70% populacji krążących krwinek białych. Poruszają się one aktywnie ruchem amebowatym: przeciskają się przez szczeliny ścian naczyń włosowatych i pochłaniają w drodze fagocytozy bakterie i inne czynniki zakaźne, a także resztki obumarłych komórek tkanki. Leukocyty obojętnochłonne) i inne krwinki białe przechodzą do miejsc zapalnych pod wpływem substancji wydzielanych przez zainfekowane i znajdujące się w stanie zapalnym.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>