Kwas abscysynowy

Pewne hormony roślinne działają nie stymulujące, lecz hamująco na wzrost i rozwój. Jeden z nich, zwany kwasem abscysynowym , stymuluje np. odcinanie owoców bawełny oraz przechodzenie w stan spoczynku pączków brzozy. Potraktowanie kwasem abscysynowym rosnącego pędu rośliny drzewiastej powoduje zahamowanie wydłużania się międzywęźli: niektóre liście wytwarzają warstwę odcinającą i opadają, młode rozwijające się liście nie wykształcają blaszek liściowych i przekształcają się w liście łuskowate, a pączek wierzchołkowy pozostaje w stanie spoczynku. Podobne zjawiska zachodzą normalnie późną jesienią przed nastaniem zimy. Dlatego też kwas abscysynowy można by nazwać „hormonem indukującym stan spoczynku”. Poznano szereg związków syntetycznych wykazujących podobne działanie hamujące na wzrost i nie wywierających szkodliwego wpływu ubocznego na rośliny. Jeden z nich, oznaczany symbolem AMO-1618, hamuje wydłużanie się łodyg albo przez blokowanie działania giberelin, albo przez hamowanie przemieszczania się auksyn w łodydze. Tego rodzaju retardanty wzrostu są stosowane w praktyce do otrzymywania np. złocieni i innych kwiatów o krótkich łodygach, czy też do uzyskiwania niewysokich, a silnie rozkrzewionych roślin uprawnych, „dających większe plony owoców.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>