Mutacje

Termin „mutacja” został wprowadzony przez holenderskiego botanika Hugo de Yriesa, który był jednym z powtórnych odkrywców praw Mendla. De Vries prowadził doświadczenia nad genetyką wiesiołka i innych roślin dziko rosnących w Holandii. Po przesadzeniu do własnego ogrodu krzyżował je, i wśród otrzymanego potomstwa stwierdzał występowanie form niezwykłych, znacznie różniących się od pierwotnej dzikiej rośliny. Formy te utrzymywały się w typie w następnych pokoleniach. Na określenie tych nagłych zmian cech danego organizmu de Vries używał terminu „mutacja”. Darwin opisał przykłady takich nagłych zmian (nazywanych przez dawniejszych hodowców „sportami”), lecz uważał, że pojawiają się one zbyt rzadko, by mogły mieć znaczenie ewolucyjne. Przeprowadzone od 1900 roku niezliczone doświadczenia hodowlane nad roślinami i zwierzętami wykazały, że mutacje pojawiają się jednak stale, a zmiany fenotypowe, powstające w ich wyniku, mogą mieć wartość przystosowawczą oraz znaczenie dla zdolności utrzymania się przy życiu ich nosicieli. Wraz z rozwojem teorii genowej terminem „mutacja” zaczęto określać nagłe, losowe zmiany skokowe genu.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>