Naczelne

Linia naczelnych zaczęła się prawdopodobnie od ryjówek nadrzewnych, które miały cechy pośrednie między owadożernymi a naczelnymi. Kopalne ryjówki nadrzewne znaleziono w utworach oligocenu, w lasach zaś malajskich i na Filipinach żyją do dziś nieliczne ryjówki nadrzewne, jak na przykład Tupaia. Ryjówki nadrzewne mają wydłużony pyszczek, długi ogon i pierwsze palce przeciwstawne. Wszystkie palce zakończone są nie spłaszczonymi paznokciami, jak u wyższych naczelnych, lecz pazurkami. Dla ewolucji naczelnych charakterystyczne są na ogół przystosowania do nadrzewnego trybu życia: zjawisko odwrotne obserwuje się jedynie u niektórych wielkich małp oraz u człowieka. Naczelne są ssakami raczej nie wyspecjalizowanymi. Występują u nich pewne przystosowania do życia na drzewach: chwytne dłonie i stopy z przeciwstawnym kciukiem i paluchem, palce zakończone spłaszczonymi paznokciami, ramiona i nogi długie, ruchome i giętkie: mają one również rozwinięty mózg i dwuoczne widzenie. W oczach naczelnych znajdują się zarówno czopki, jak i pręciki, toteż naczelne dostrzegają barwy. Naczelne orientują się w otoczeniu bardziej na podstawie wzroku niż węchu. Dzielą się one na dwa podrzędy: Prosimia (małpiatki) i Anthropoidea.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>