Nasiona

Nasiona wymagają do kiełkowania dostępu wody, tlenu i odpowiedniej temperatury, a niekiedy także światła. Energii niezbędnej do przebiegu tego procesu dostarcza skrobia i inne substancje pokarmowe zmagazynowane w bielmie. Nasienie pochłania wodę, pęcznieje i rozrywa łupinę nasienną, a zarodek zaczyna rosnąć przekształcając się w siewkę. Wyłaniający się z nasienia korzonek zarodkowy wrasta w głąb gleby i zapoczątkowuje rozwój systemu korzeniowego. Wzrasta znacznie w bielmie aktywność enzymów, które hydrolizują zmagazynowane tam substancje zapasowe, a powstałe w wyniku hydrolizy pokarmy są transportowane do szybko rosnących wierzchołków osi zarodka. Architektura dojrzałej rośliny jest zdeterminowana planem rozwoju wierzchołków wzrostu pędu i korzenia powstających pierwotnie w zarodku. Komórki merystemów wierzchołkowych dzielą się wielokrotnie tworząc komórki potomne, które także dzielą się przez pewien czas, a następnie powiększają się i wydłużają. Za tą strefą wydłużania się komórek znajduje się strefa dojrzewania i specjalizacji (różnicowania), w której powstają różne rodzaje tkanek występujących w łodygach i korzeniach.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>