Neurony

?Neurony nie stanowią całkowitej masy mózgu. Oprócz nich występuje tam sieć specjalnych, bardzo silnie rozgałęzionych naczyń włosowatych rozprowadzających z krwią tlen i substancje pokarmowe. Mózg jest tkanką niezwykle aktywną energetycznie. U człowieka, gdzie stanowi średnio około 2% masy ciała, zużywa około 20% tlenu wykorzystywanego przez cały organizm. Co ciekawe, ten sam 20-procentowy poziom zużycia utrzymuje się również w nocy, w czasie snu. Praktycznie jedynym źródłem energii dla mózgu jest dostarczana przez krew glukoza. Stąd stały poziom glukozy we krwi jest warunkiem niezbędnym dla nie zakłóconej pracy mózgu. Dotyczy to w jeszcze większym stopniu tlenu. Przy tak intensywnym metabolizmie energetycznym nawet krótkie niedotlenienie mózgu prowadzi do groźnych i nieodwracalnych następstw. U człowieka na przykład utrata przytomności następuje już po 10-sekundowej przerwie w dopływie tlenu do mózgu. W mózgu znajduje się też olbrzymia liczba tak zwanych komórek glejowych, wypełniających praktycznie wszystkie przestrzenie nie zajęte przez neurony. Dokładna rola komórek glejowych nie została jeszcze wyjaśniona. Najprawdopodobniej stanowią one rodzaj strukturalnometabolicznego szkieletu zapewniającego funkcjonowanie mózgu. Ostatnio coraz więcej danych wskazuje również na ważną rolę gleju w regulacji procesów neuoprzewodnictwa.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>