Nukleotyd

?Odległość zajmowana przez nukleotyd w liniowej strukturze DNA wynosi 3,4 angstrema, podczas gdy aminokwas zajmuje w białku długość około 3,6 angstrema. Aby więc spełnić warunek odpowiedniości fizycznej między nukleotydami a aminokwasami, Gamow zaproponował kod trójliterowy nakładający się. Nietrudno zauważyć, że w przypadku kodu nakładającego się każda litera w trójliterowym słowie jest jednocześnie początkiem nowego słowa. W ten sposób na przykład 6 kolejnych zasad koduje w sumie 6 aminokwasów. Oczywiście tylko kod nakładający się umożliwiał spełnienie warunku fizycznego pasowania zasady (nukleotydu) i aminokwasu. Powinniśmy tu uczynić zastrzeżenie, iż w momencie proponowania idei kodu ani Gamow, ani nikt inny nie był świadom faktu, iż proces odczytywania kodu obejmuje tylko jedną nić kwasu nukleinowego. Z tego powodu stracono najpierw wiele czasu na opracowywanie skomplikowanych modeli nisz przestrzennych w podwójnej spirali DNA, w których mogłoby dochodzić do specyficznych oddziaływań z aminokwasami. Kod oparty na systemie nakładających się słów trójliterowych okazał się niezgodny z rzeczywistością. Już wkrótce okazało się, że najprostsze jego właściwości nie znajdują potwierdzenia w faktach. Nakładanie się kodu narzuca warunek występowania aminokwasów w pewnych stałych sąsiedztwach. Tego rodzaju prawidłowości, dzięki rozwojowi technik mapowania chromosomów oraz sekwencjonowania białek, powinny być łatwe do wykrycia. Nie wykazano ich jednak. Przeciwnie, udowodniono w końcu ponad wszelką wątpliwość, że typowa mutacja punktowa, to jest zmiana jednej zasady na inną w łańcuchu DNA, pociąga za sobą zmianę nie trzech, a tylko jednego aminokwasu w białku.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>