Okres rozwoju

Od momentu zapłodnienia i powstania zdolnej do życia zygoty, do momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej i wydania potomstwa osobnik musi przejść długi okres rozwoju i wzrostu. Fakt, że nie wszystkie organizmy w populacji przeżywają do osiągnięcia dojrzałości płciowej i nie wszystkie w tym zakresie przekazują swe geny następnemu pokoleniu, przesądził o charakterze ewolucji. Możliwość osiągnięcia dojrzałości płciowej przez jakiś organizm i spełnienia funkcji rozrodczych jest uwarunkowana oczywiście jego przystosowaniem do różnorodnych fizycznych czynników środowiska, takich jak światło słoneczne, wilgotność, temperatura, ciążenie ziemskie i długość dnia. Konieczność współistnienia różnorodnych organizmów prowadzi do współzawodnictwa w zdobywaniu pożywienia, czyli żeby się najeść a nie zostać zjedzonym. Rośliny muszą współzawodniczyć zarówno o przestrzeń w glebie i światło słoneczne, jak też o wodę i sole nieorganiczne. Są nieustannie zagrożone przez zwierzęta, dla których mogą być pokarmem, zanim uda się im dojrzeć i wydać zarodniki lub nasiona umożliwiające pojawienie się następnego pokolenia. Zwierzęta żyją pod podobną presją. Muszą unikać niebezpieczeństwa pożarcia lub zabicia przez inne zwierzęta, a także znajdować pokarm dla siebie. Oczywiście każde przystosowanie organizmu zwiększające możliwość zdobycia pokarmu i uniknięcia zjedzenia przez innych, może odegrać istotną rolę w rozmnażaniu różnicującym.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>