Organizm pacjenta

?Dokładna znajomość tego, co dzieje się w organizmie pacjenta, pozwala na wybranie optymalnej drogi postępowania w przypadkach bardziej złożonych, gdzie na proces chorobowy nakładają się inne czynniki — wiek, inne choroby itp. Nie zamierzamy w tym miejscu rozważać problemów, których dokładne poznanie zapewnić mogą jedynie specjalistyczne studia medyczne. Uciekniemy się raz jeszcze, do prostego przykładu pokazującego, w jaki sposób znajomość zaburzeń metabolicznych powodowanych przez zewnętrzny czynnik pozwala przewidzieć skutki, które pojawią się w organizmie pacjenta dopiero po pewnym czasie. Substancje powodujące zaburzenia metaboliczne dostają się do organizmu wbrew woli człowieka. Istnieje jednak grupa związków chemicznych, które jako używki bądź też narkotyki zażywane są świadomie. Jedną z najpowszechniej używanych substancji tego typu jest alkohol, który tak jak i pozostałe działa silnie na układ nerwowy powodując często, poza efektami doraźnymi, przyzwyczajenie do ciągłego używania. Jednakże działanie alkoholu nie ogranicza się do układu nerwowego. Jest on metabolizowany przede wszystkim w komórkach wątroby, przez enzymy, których normalnym zadaniem jest przekształcanie zupełnie innych substratów. Jest więc zrozumiałe, że nadmierne spożycie alkoholu drastycznie narusza metabolizm komórek wątroby. Jeżeli stan taki wskutek przyzwyczajenia jest chroniczny, pociąga to za sobą trwałe zmiany w komórkach wątroby prowadzące do ciężkich schorzeń i wreszcie do śmierci. Związek, który powszechnie nazywamy alkoholem, to alkohol etylowy — etanol. Po wypiciu bardzo szybko przedostaje uli: on z przewodu pokarmowego do krwi. Jednakże tylko minima Inn ilość etanolu może zostać usunięta z organizmu w nie zmienione | postaci — przede wszystkim przez płuca i nerki.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>