Poczatek nowotworu

?Jest to transformacja, często pojedynczej komórki, powodująca, że komórka ta zaczyna się dzielić. W przypadku nowotworów, które nie są złośliwe, rosnąca tkanka zachowuje pewne podobieństwo strukturalne do swej tkanki macierzystej. Wzrost jest powolny, podziały jądrowe normalne, nowotwór zaś oddzielony jest od reszty tkanki warstwą tkanki łącznej. Nowotwory złośliwe rozwijają się zwykle inaczej. Ich struktura nie jest podobna do struktury tkanki, w której powstały. Wzrost jest szybki i towarzyszą mu nietypowe podziały jądrowe. Wreszcie nowotwór nie jest oddzielony od reszty tkanki. Jego komórki atakują sąsiednie, nie zmienione tkanki, tworząc kolonie przekształcające się następnie w nowe nowotwory. Przenoszenie komórek nowotworowych w obrębie organizmu odbywa się poprzez przestrzenie międzykomórkowe oraz układy krwionośny i limfatyczny. Rozrastający się szybko nowotwór złośliwy penetruje otaczającą go tkankę napotykając na swej drodze naczynia krwionośne bądź też naczynia limfatyczne. Komórki, które dotarły do tego miejsca, odrywają się od nowotworu i wędrują wraz z krwią lub limfą po całym organizmie. Miejscem docelowym tej wędrówki są zwykle wąskie naczynia napotykane po drodze, które zatrzymują przemieszczające się komórki. Komórki rakowe przenikają wówczas przez ścianę naczynia i atakują najbliżej położoną tkankę. Mając zapewniony dopływ odpowiednich składników odżywczych przez otaczające naczynia krwionośne komórki rakowe zaczynają się dzielić, tworząc nowy guz. Częstotliwość powstawania nowych kolonii komórek rakowych określana jest przez dwa czynniki. Pierwszym jest uwalnianie komórek rakowych przez rosnący nowotwór złośliwy. Proces ten zachodzi w sposób ciągły i na ogromną skalę.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>