Polaczenia szczelinowe

?Jeżeli dwie komórki wyobrazimy sobie jako dwa stojące blisko siebie metalowe zbiorniki, połączeniem szczelinowym byłoby zgrupowanie krótkich, jednakowej grubości rurek, z których każda łączyłaby oba zbiorniki. Owe rurki to w rzeczywistości cylindryczne agregaty białkowe, które mają w środku wolną przestrzeń o średnicy około 20 A. Dzięki temu kanałowi przez każdą z „rurek” przenikać mogą rozpuszczalne w środowisku wodnym cząsteczki o masie około 1000 daltonów. Połączenia szczelinowe przepuszczać więc mogą jony, cukry, aminokwasy i nukleotydy, witaminy i inne substancje małocząsteczkowe. Na intensywność przepuszczania wpływa fakt, że każde połączenie szczelinowe jest zgrupowaniem setek takich kanalików. Połączenia szczelinowe działają jako połączenia w warunkach niskiego stężenia wapnia. W normalnym stanie metabolizującej komórki jonów tych jest w cytoplazmie niewiele, znacznie więcej natomiast w płynie międzykomórkowym. Zamykanie się połączeń szczelinowych pod wpływem nadmiaru jonów wapnia ma znaczenie dla ograniczenia zasięgu strat w tkance, która utraciła przez rozerwanie lub zniszczenie niektóre swoje komórki. Wdzierające się do przebitej komórki jony wapnia odcinają ją jednocześnie od komórek sąsiednich przez zamknięcie połączeń szczelinowych. Układ ten przypomina system grodzi stosowanych przy budowie okrętów. Dzięki temu tkanka unika strat substancji odżywczych oraz wyrównania niezbędnych dla funkcjonowania komórek różnic w stężeniach jonów, które niechybnie nastąpiłyby bez zamknięcia połączeń szczelinowych. W tkankach o pobudliwości elektrycznej połączenia szczelinowe służą też do przekazywania sygnałów elektrycznych bez konieczności użycia synaps i substancji neurotransmiterowych. Przekazywanie sygnałów elektrycznych przez połączenia szczelinowe jest niezwykle szybkie i dlatego prawdopodobnie sygnały te synchronizują komórki tam, gdzie jednoczesność reakcji jest ważna dla funkcjonowania tkanki czy organu, jak na przykład w komórkach mięśnia sercowego.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>