Powstawanie gatunkow

Chociaż przedstawiciele odmiennych gatunków nie są zwykle wzajemnie płodni, to blisko spokrewnione gatunki mogą się przypadkowo skrzyżować, dając początek nowemu gatunkowi. Istnienie takich procesów utrudnia sformułowanie ścisłej definicji gatunku. Dzięki powstawaniu mieszańców, dawniej zwanemu hybrydyzacją, w nowym gatunku potomnym mogą znaleźć połączenie najlepsze cechy każdego z gatunków pierwotnych, dając w ten sposób nowy typ o większych możliwościach utrzymania się przy życiu niż miała którakolwiek z form rodzicielskich. Jeżeli natomiast w nowej formie zetkną się najgorsze cechy obu form rodzicielskich, to niewątpliwie będzie to przypadek nie przedstawiający żadnej wartości i nie istnieje prawdopodobieństwo, by forma taka utrzymała się przy życiu. Gdy krzyżuje się różne gatunki, np. o różnej liczbie chromosomów, potomstwo jest zwykle bezpłodne. Chromosomy zbytnio się różniące nie mogą prawidłowo koniugować w procesie mejozy, wskutek czego komórki jajowe i plemniki nie otrzymują właściwego zespołu chromosomów (po jednym z każdej pary). Jeżeli jednak u takich mieszańców międzygatunkowych liczba chromosomów ulegnie podwojeniu, mejoza może przebiegać prawidłowo, dzięki czemu powstają normalnie płodne komórki jajowe i plemniki.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>