Przemiana materii

Procesy przemiany materii, które stale zachodzą w komórkach, wymagają nieustannego zaopatrywania organizmu w składniki odżywcze i tlen, a także równoczesnego usuwania zbędnych produktów tej przemiany. U roślin i zwierząt jednokomórkowych żyjących w środowisku wodnym, problem ten jest nieskomplikowany ze względu na łatwość dyfuzji, natomiast u większych zwierząt jak również i ludzi musiał się rozwinąć osobny układ służący do przenoszenia substancji wewnątrz ciała – układ krążenia. Układ krążenia człowieka składa się z serca, naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz krwi i limfy. Krew odpowiada naszej definicji tkanki: jest to grupa podobnych komórek, wyspecjalizowanych do pełnienia określonych czynności. Łatwość pobierania krwi za pomocą igły i strzykawki umożliwia wykorzystanie czerwonych krwinek do badań nad wzajemnymi zależnościami komórek i środowiska. Jeżeli krew jest pobrana ostrożnie, to komórki krwi nie ulegają uszkodzeniu, co pozwala przeprowadzać badania nad zachowaniem się ich w normalnym stanie.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>