Regulacja czrwonych krwinek

Czerwone krwinki nie żyją tak długo, jak posiadający je osobnik, lecz ulegają po pewnym czasie zużyciu i są zastępowane przez nowo powstające, tak iż liczba ich jest w znacznym stopniu stała. Erytrocyty powstają w czerwonym szpiku kostnym, który znajduje się w jamach szpikowych niektórych kości*. Szpik czerwony zbudowany jest z delikatnej siateczki komórek tkanki łącznej, poprzetykanej tysiącami drobnych naczyń krwionośnych, z których nabłonka wyścielającego rozwijają się czerwone krwinki. Normalne podziały komórkowe mogą zachodzić oczywiście tylko w komórkach jądrzastych — hemocytoblastach: prekursorami powstających erytrocytów w naczyniach szpiku są niewyspecja-lizowane komórki jądrzaste nie zawierające hemoglobiny (rys. 16-1). Po ostatnim podziale każda komórka przeobraża się stopniowo w dojrzały erytrocyt. Proces ten polega na utracie jądra, wytworzeniu hemoglobiny i uzyskaniu swoistego kształtu — dwuwklęsłego krążka. Zastosowanie metody znakowania erytrocytów izotopami radioaktywnymi pozwoliło wyznaczyć przeciętny czas ich życia na 127 dni.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>