Reka i noga

?W obu mamy te same rodzaje zróżnicowanych komórek — mięśni, chrząstki, tkanki łącznej, skóry. Różna jést natomiast ich organizacja przestrzenna. Wiedza o tym, jak różnicują się komórki chrząstki, mięśnia lub ścięgna nie wystarcza do zrozumienia, jak tworzy się forma pięciopalczastej ręki. Przyjrzyjmy się kilku klasycznym przykładom, które ukierunkowały myślenie o tym właśnie aspekcie rozwoju. U muszki owocowej opisano mutację pojedynczego genu, zwaną aristapedia. Osobniki, które są nosicielami genów aristapedia, to małe potworki. W miejscu, gdzie powinny mieć czułki, wyrasta im dodatkowa para odnóży. Za pomocą odpowiednich zabiegów można uzyskać u muszki owocowej osobniki mozaikowe, złożone z komórek mieszanych, o różnych genotypach. Można też wprowadzić do rejonu czułka zarówno komórki o genotypie normalnym, jak i zmutowane typu aristapedia. Jeżeli komórki na końcu czułka mają genotyp normalny, tworzą one normalne struktury końca czułka, jeżeli natomiast są nosicielami genu aristapedia, tworzą struktury odnóży. Nie są to przy tym dowolne struktury odnóża, lecz typowe dla jego końca. Zatem komórki, tworząc struktury, uwzględniają i swoją pozycję w stosunku do innych komórek, i swój genotyp. Rozwój skrzydła u zarodka kurczęcia zaczyna się od pączka, na którego wierzchu przebiega grzebień z komórek ektodermalnych. Wzrost pączka i formowanie się chrząstkowych struktur skrzydła zatrzymują się po usunięciu ektodermalnego grzebienia. Im później usunie się grzebień, tym więcej struktur zdąży powstać. Jeżeli zabraknie grzebienia wcześnie, powstaje tylko chrząstka przyszłej^kości ramieniowej. Jeżeli grzebień usunie się późno, powstaje zawiązek całego skrzydła z wyjątkiem palców.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>