Rodzaje mutacji

Niektórym mutacjom, a mianowicie mutacjom chromosomowym, towarzyszą dostrzegalne zmiany w strukturze poszczególnych chromosomów lub zmiany ogólnej ich liczby przypadającej na komórkę. Może to być zwiększenie lub zmniejszenie normalnego diploidalnego zespołu chromosomów o jeden chromosom, albo też podwojenie czy potrojenie całego zespołu, dające w wyniku organizmy zwane poliploidami. Rośliny i zwierzęta poliploidalne są zwykle większe i silniejsze od wyjściowych form diploidalnych. Zmiany liczby chromosomów występują częściej u roślin niż u zwierząt. Ze względu na typ procesu rozmnażania charakterystyczny dla roślin istnieje w tym wypadku więcej szans, iż zostaną one przekazane z jednego pokolenia na drugie. Niektóre z uprawnych odmian pomidorów, kukurydzy i innych roślin są bujniejsze i mają większe owoce dzięki temu, że są poliploidami. Jeżeli pojedyncza mutacja spowodowała jego skrócenie, to mógł się pojawić „obiecujący potwór” z wachlarzowatym układem piór w ogonie, charakterystycznym dla współczesnych ptaków. Ogon taki jest lepiej przystosowany do latania niż dawny długi ogon, podobny do gadziego, i przedstawiałby w trakcie ewolucji wartość selekcyjną dla obdarzonych nim zwierząt. Tego rodzaju zmiany w szkielecie wystepowah ak: następstwo pojedynczych mutacji. Na przykład kot z wyspy Mań zawdzięcza swój krótki ogon mutacji, która spowodowała skrócenie i zrośniecie się większość: kręgów ogona. Podobna mutacja, która pojawiła się u pierwotnego A.rchaeoptery, mogła doprowadzić do powstania obecnie obserwowanego wachlarzowatego układu piór w ogonie współczesnych ptaków.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>