Rownowaga termodynamiczna

?Jeżeli wszystkie procesy, zawsze i w każdym układzie, dążyłyby do osiągnięcia stanu równowagi termodynamicznej, prawdopodobieństwo powstania układu o wyższej złożoności strukturalnej z układu mniej uporządkowanego byłoby bliskie zeru. Nie brak i dziś zwolenników tezy, że powstanie pierwszego zdolnego do ewolucji układu makrocząsteczek, który dał początek życiu na Ziemi, możliwe było na zasadzie nadzwyczajnego przypadku, zdarzenia być może jedynego w historii Wszechświata. Stąd również konsekwentny pogląd, że życie jest zjawiskiem całkowicie unikalnym we Wszechświecie. Ustalenia współczesnej termodynamiki skłaniają jednak do przyjęcia odmiennego poglądu. Rozwój termodynamiki procesów nieodwracalnych, dziedziny, której pionierem był i jest Ilya Prigo- gine z Brukseli, zasadniczo zmienił punkt widzenia na sprawę prawdopodobieństwa powstania życia. Jednym z podstawowych pojęć dla termodynamiki procesów nieodwracalnych jest pojęcie tzw. stanu ciągłego. Stan ciągły charakteryzuje pewna stałość składu i energii, jednakże pozostaje on z dala od punktu równowagi termodynamicznej. W układzie znajdującym się w stanie ciągłym mogą — czego przykładem żywy organizm — zachodzić procesy nieodwracalne. Rzecz jednak w tym, że stan ciągły nie jest wyłącznie właściwy organizmom żywym.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>