Rozwoj jadra komorkowego

?Wiele danych o uzależnieniu możliwości rozwojowych jądra komórkowego od otaczającej cytoplazmy uzyskano w doświadczeniach z płazami. Kiedy do pozbawionych jąder jaj żaby Rana pipiens implantuje się jądra z blastuli lub wczesnej gastruli tegoż gatunku, jaja te często rozwijają Się w normalne zarodki. Kiedy jednak transplantowane jądra pobiera się ze starszych w rozwoju komórek, liczba powstających w rezultacie zarodków szybko zmniejsza się. U żaby tej nie uzyskano w pełni normalnego rozwoju z żadnego transplantowanego jądra pochodzącego z prawie dorosłego osobnika. U żaby afrykańskiej Xenopus laevis osiągnięto nieco więcej, gdyż normalny rozwój jaj był możliwy przy użyciu jąder pochodzących z nabłonka jelita kijanki. Komórki tego nabłonka, mimo że zróżnicowane i funkcjonujące, mogą różnić się w jakiś istotny sposób od komórek osobnika dorosłego. Wyniki z transplantacji jąder komórkowych u żab wskazują na niezdolność „dorosłych” jąder do zastępowania jądra jaja. Przeszczepianie diploidalnych jąder jednego gatunku do pozbawionych jądra jaj drugiego gatunku żaby prowadzi zwykle do zatrzymania rozwoju w fazie gastrulacji. Na tym samym stadium zatrzymuje się też rozwój zarodków normalnych mieszańców dwu badanych gatunków. Zatrzymanie rozwoju wskazuje na niezgodność pomiędzy cytoplazmą jednego gatunku a genomem drugiego. Kiedy sprawdzono wygląd chromosomów z komórek gastruli zatrzymanych w rozwoju, okazało się, że bardzo częste są w nich różnego rodzaju uszkodzenia. Obserwowano chromosomy rozerwane, zamknięte w pierścień, wolne fragmenty i ubytki. Zakłócenia struktury chromosomów tłumaczą niezdolność gastruli do dalszego rozwoju i wskazują na skutki nienormalnych oddziaływań pomiędzy cytoplazmą a chromosomami. Żaby Rana pipiens i Rana palustris mogą wydać normalne, dorosłe mieszańce, zbliżone poszczególnymi swymi cechami do obu gatunków rodzicielskich.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>