Rozwoj

?Zjawisko rozwoju jest typowe dla wszystkich form żywych, a nawet, jak mogliśmy się przekonać, dla wirusów. Wynika to z faktu, że powstanie pokolenia potomnego jest zawsze ciągiem określonych procesów, które doprowadzają do powstania dojrzałych, znowu zdolnych do rozrodu osobników. U organizmów jednokomórkowych, których komórki rozmnażają się przez podział, trudno jest przeważnie odróżnić formę młodocianą od dojrzałej. Łatwiej już jest dokonać takiego rozróżnienia u tych jednokomórkowców, które rozmnażają się przez pączkowanie. Swoistym procesem rozwoju jednokomórkowców jest przekształcanie się w formy przetrwalnikowe. O rozwoju w pełnym znaczeniu tego słowa możemy mówić w przypadku organizmów wielokomórkowych. Niesłychaną złożoność rozwoju wielokomórkowców wyznaczają procesy tworzenia tkanek i organów jeszcze w ciele zarodka, rozwój zarodkowy oraz rozwój formy młodocianej w różnych jej postaciach. Przemiany rozwojowe tkanek i narządów przez długi czas były jedynymi dostępnymi do badania zjawiskami w tej dziedzinie. Na nich opiera się wiele pojęć i sposobów podejścia stosowanych do dziś w biologii rozwoju. Jeżeli pominiemy samo różnicowanie się komórek, na pierwszy plan w procesach rozwoju wysuwa się zagadnienie ich układania się w ściśle określone struktury przestrzenne. Nauka o typach komórek i tkankach, histologia, wyróżnia w ciele człowieka około 200 różnych rodzajów komórek. Jednakże te same rodzaje komórek obecne są i u szympansa. W tym sensie różnica między człowiekiem a szympansem polega głównie na różnym rozmieszczeniu przestrzennym tych samych rodzajów komórek.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>