Skladniki osocza

Wiele innych składników osocza występuje w formie związanej z białkami. Zarówno wolne kwasy tłuszczowe, jak i triacyloglicerole są słabo rozpuszczalne w wodzie i nie rozpuszczają się w osoczu. Wolne kwasy tłuszczowe są transportowane przez krew w połączeniu z albuminami osocza, natomiast tłuszcze obojętne są przenoszone z jelita do wątroby i tkanki tłuszczowej pod postacią małych kropelek tłuszczu, chylomikronów, stabilizowanych cienką warstwą białka, fosfolipidów i estrów cholesterolowych. Wątroba syntetyzuje i wydziela kilka rodzajów lipoprotein, które są częściowo zbudowane z łańcucha białkowego a częściowo z tłuszczowego – fosfolipidów, cholesterolu, jego estrów i triacylogliceroli. Jedna z rodzajów lipoprotein szczególnie bogata w triacyloglicerole stanowi postać, w jakiej tłuszcze są transportowane z wątroby do mięśni szkieletowych, tkanki tłuszczowej oraz innych tkanek. Niektóre z hormonów, a zwłaszcza te, które są wydzielane przez przedni i tylny płat przysadki mózgowej są transportowane przez krew jako substancje rozpuszczone w osoczu. Inne zaś są związane z białkami osocza, z albuminami lub ze specyficznymi białkami, które wybiórczo łączą się z tymi hormonami. I tak np. tyroksyna jest związana albo ze specyficzną globuliną, albo ze specyficzną albuminą, od której jest powoli uwalniana przez okres kilku dni.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>