Sledziona

Śledziona jest owalnym 12-centymetrowej długości narządem leżącym po lewej stronie żołądka, połączonym tylko z układem krążenia i służącym jako zbiornik erytrocytów. W ścianach naczyń krwionośnych śledziony i wątroby znajdują się komórki mające zdolność — fagocytozy (pochłaniania) erytrocytów, a więc ich niszczenia. Hemoglobina odzyskana ze starych erytrocytów jest rozkładana w wątrobie i śledzionie, a atomy żelaza są przenoszone do szpiku kostnego i tam ponownie biorą udział w syntezie nowej hemoglobiny. Pozostały składnik cząsteczki, hem, zostaje rozłożony w wątrobie i wydalony z żółcią w postaci barwników żółciowych. W jelicie ulegają one dalszemu rozkładowi przy udziale bakterii i wydalane są z kałem. Kolor kału jest przede wszystkim zależny od barwników żółciowych: jeżeli przewód żółciowy zostanie zatkany przez kamień żółciowy, to barwniki te nie mogą się dostać do jelita i kał przybiera barwę szarawej gliny. Wyliczono, biorąc pod uwagę całkowitą liczbę czerwonych ciałek krwi i średni okres ich życia, iż w każdej sekundzie w ciągu całego naszego życia., w dzień i w nocy, ginie i powstaje 2,5 min erytrocytów. W każdej komórce znajduje się 265xl06 cząsteczek hemoglobiny: 650 Xl O12 cząsteczek hemoglobiny powstaje w organizmie w każdej sekundzie. Doświadczenia drą Howarda Dintzisa wykazują, że potrzeba około 90 sekund do połączenia 574 cząsteczek aminokwasów w cząsteczkę hemoglobiny. W ten sposób powstaje 90x650xl012, czyli około 6xl016 cząsteczek hemoglobiny w czasie 90 sekund.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>