System enzymow

?System enzymów znajdujący się w retikulum endoplazmatycznym bierze udział w utlenianiu wielu leków wprowadzanych do organizmu. Jeżeli więc stężenie alkoholu w krwi, a tym samym w komórkach wątroby, jest wysokie, system ten jest zajęty przede wszystkim utlenianiem etanolu, który skutecznie konkuruje z innymi substancjami o dostęp do enzymów. Dlatego też jednoczesne spożywanie alkoholu i przyjmowanie leków jest szczególnie niebezpieczne. Pomijając fakt, że działanie alkoholu i niektórych leków na układ nerwowy może sumować się, obecność alkoholu w krwi powoduje, że lek krąży w organizmie w nie rozłożonej postaci przez czas o wiele dłuższy niż zakłada to, na podstawie standardowej normy, lekarz przepisujący lek pacjentowi. Długotrwałe i częste picie alkoholu powoduje jeszcze inne zmiany w systemie enzymów utleniających obce substancje. System ten musi bardzo szybko obniżać wysoki poziom związków chemicznych będących dla niego substratami. Chcąc podołać zwiększonym zadaniom .-komórka uruchamia syntezę enzymów tego systemu. Ich liczba wzrasta, zwiększa się również zawartość błon retikulum endoplazmatycznego w komórce. W rezultacie zwiększa się wydajność komórki w metabolizowaniu obcych substancji. Sytuacja taka ma również miejsce w przypadku długotrwałego spożywania alkoholu. Efektem tego jest zwiększona tolerancja — zarówno na alkohol, jak i na niektóre leki. Substancje te ulegają szybszemu utlenieniu i przebywają w organizmie krócej niż normalnie. W przypadku leków czy innych obcych substancji dzieje się tak oczywiście tylko wówczas, gdy alkoholik przyjmujący leki jest trzeźwy. W przeciwnym razie, jak już pisaliśmy, efekt jest odwrotny — leki nie są metabolizowane i pozostają w organizmie dłużej niż zwykle.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>