Teoria doboru naturalnego

Poglądy Darwina i Wallace’a na mechanizm ewolucji można podsumować w następujący sposób: 1. Zmienność jest cechą charakterystyczną każdej grupy zwierząt i roślin. Darwin i Wallace zakładali, że zmienność jest jedną z wrodzonych właściwości istot żywych. Obecnie umiemy rozróżniać zmienność dziedziczną i niedziedziczną. Jedynie zmienność dziedziczna, której przyczyną są mutacje, ma znaczenie w procesie ewolucji. 2. Organizmy wydają zwykle znacznie więcej potomstwa niż może się wyżywić, utrzymać przy życiu i wydać następne pokolenie potomstwa. Ponieważ liczba osobników każdego gatunku w warunkach naturalnych utrzymuje się prawie na stałym poziomie, należy przyjąć, że w każdym pokoleniu większość potomstwa ginie. Gdyby całe potomstwo jakiegoś gatunku utrzymywało się przy życiu i rozmnażało dalej, to wkrótce gatunek ten wyparłby na Ziemi wszystkie inne. 3. Ponieważ rodzi się więcej osobników niż może przeżyć, istnieje walka o byt — współzawodnictwo o pożywienie i przestrzeń życiową. Może to być walka bezpośrednia na zasadzie „zabić lub zginąć samemu”, albo też nie tak wyraźna, lecz nie mniej realna, jak np. walka roślin czy zwierząt o przetrzymanie suszy, chłodu lub innych nie sprzyjających warunków środowiska.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>