Transport tlenu

Transport tlenu i dwutlenku węgla przez krew zależy w dużej mierze od obecności hemoglobiny w czerwonych krwinkach. Krew człowieka zawiera około 15 gramów hemoglobiny w 100 cm3. Gdyby krew była wyłącznie wodą, mogłaby przenosić jedynie około 0,2 cm3 tlenu i 0,3 cm3 dwutlenku węgla w 100 cm3. Właściwości hemoglobiny zapewniają transport około 20 cm3 tlenu i 30-60 cm 3 dwutlenku węgla w 100 cm3 krwi. Równocześnie spełnia ona rolę buforu, który zapobiega zmianom pH krwi. Białkowy komponent hemoglobiny zawiera cztery łańcuchy peptydowe – dwa a i dwa 0-do których przyłączone są cztery pierścienie hemu (porfiryny). Atom żelaza znajduje się w środku każdego z czterech pierścieni hemowych.Hemoglobina wykazuje niezwykłe właściwości tworzenia luźnych połączeń chemicznych z tlenem: atomy tlenu są związane z atomami żelaza. W narządzie oddechowym, w płucach lub skrzelach, tlen dyfunduje do czerwonych krwinek z osocza i tutaj łączy się z hemoglobiną (Hb) tworząc oksyhemoglobinę (HbO8): Hb + 4 O2 HbO8. Reakcja jest odwracalna i hemoglobina uwalnia tlen w naczyniach włosowatych tkanek, gdzie ciśnienie tlenu jest małe. Przyłączenie tlenu do hemoglobiny i jego uwalnianie jest regulowane cząstkowym (parcjalnym) stężeniem tlenu, a w mniejszym stopniu również cząstkowym stężeniu dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla reaguje z wodą tworząc kwas węglowy H2CO3, dlatego wzrost stężenia dwutlenku węgla wywołuje kwasowość krwi. Wraz ze wzrostem kwasowości krwi maleje tlenowa pojemność krwi.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>