Traszka kalifornijska

?Traszka kalifornijska jest zwierzęciem dogodnym do obserwacji rozwoju zarodkowego. Komórki tarczki zarodkowej są duże, obdarzone zmienną ilością własnego barwnika, a więc łatwe w obserwacji. Zarodek jest odporny na zabiegi mikrochirurgiczne, a jego płytka nerwowa utworzona jest z jednej tylko warstwy komórek. W doświadczeniach, o których mowa, ograniczono zakres badań do okresu, w którym płytka nerwowa, ten pierwszy zwiastun tworzenia się układu nerwowego, przybiera kształt dziurki od klucza. Cały zarodek mierzy wówczas 2,4 milimetra średnicy, a płytka nerwowa zajmuje jedną jego stronę, powstałą ze spłaszczonej półkuli. Przebieg zmian w płytce nerwowej poznano dokładnie dzięki sfilmowaniu wszystkich kolejnych etapów jej rozwoju. Jak zidentyfikować siły, które powodują zmianę stosunków przestrzennych pomiędzy grupami komórek i prowadzą do utworzenia formy dziurki od klucza? Na cały obszar płytki nerwowej w jej pierwotnej formie nałożono siatkę składającą się z około 300 oczek. Jedno oczko tej siatki odpowiadało około 30 komórkom płytki nerwowej. Założono następnie, zgodnie z obserwacjami mikroskopowymi zmian zarodka, że następuje przemiana kształtu i pola powierzchni, nie liczby oczek naszej siatki. Do poszukiwania takich geometrycznych przemian oczek siatki, które by dały właściwą formę dziurki od klucza, wykorzystano komputer. Dzięki użyciu komputera, pozbawionego zupełnie cechy domyślności, nastąpiło ujawnienie wszystkich założeń badaczy o przebiegu rozwoju. Konieczność pisania programu dla komputera, formułowania dla niego rozkazów, spowodowała, że uściślono, dzięki wyrażeniu na piśmie, wiele pojęć.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>