Zwiazki chemiczna

?Nadrzędnym, strategicznym celem komórki żywego organizmu jest przekształcenie znajdujących się w jej otoczeniu substancji w związki chemiczne właściwe organizmowi. Jak pamiętamy, absolutnym minimum niezbędnym do funkcjonowania komórki jest trzydzieści związków chemicznych. Nie ulega wątpliwości, że komórka musi zapewnić sobie w jakiś sposób posiadanie tych trzydziestu podstawowych substancji, z których żadna nie powstaje w przyrodzie nieożywionej. Niektóre komórki z pokorą przyjmują na siebie ciężkie zadanie wykonania ogromnej pracy budując zarówno podstawowe substancje, jak i bardziej złożone związki chemiczne ze stosunkowo prostych związków nieorganicznych: dwutlenku węgla, wody i nieskomplikowanych soli zawierających azot, fosfor, siarkę itp. Są to komórki organizmów samożywnych przede wszystkim zielone komórki roślin. Inne komórki, w tym komórki zwierzęce, przyzwyczajone są : do korzystania z gotowych półproduktów wytworzonych przez inne komórki lub też inne organizmy. Są to jednak zawsze tylko ! półprodukty, które wchłonięte przez komórkę podlegają w niej licznym przemianom, zanim staną się swoistymi dla niej kwasami nukleinowymi, białkami czy też lipidami. Dlatego też, bez względu na to, czy jest to komórka roślinna, zwierzęca czy bakteryjna, w każdej z nich zachodzą nieustanne syntezy prowadzące do powstania niezbędnych dla nich związków chemicznych.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>