Bialka

?Białka odpowiedzialne są za przekształcanie przez żywą komórkę substancji pochodzących z otoczenia we własne elementy budulcowe. Ta swoista dla życia cecha związana jest bezpośrednio z pewną tylko grupą białek, nazywanych enzymami. Jak przekonamy się dalej, enzymy wykonują w komórce, a często i poza nią, wszelkie prace polegające na przemianie jednych związków chemicznych w inne. Zajmiemy się podstawowym dla tych przemian problemem: na czym polegają i z czego wynikają szczególne właściwości białek nazywanych enzymami. Enzymy wyróżniają się spośród innych białek zdolnością do katalizowania reakcji chemicznych. Przypomnijmy sobie krótko podstawowe reguły rządzące reakcją chemiczną oraz właściwości substancji nazywanych przez chemików katalizatorami reakcji. Efektem reakcji, którą obserwujemy na przykład w probówce, jest przekształcenie się cząsteczek zwanych substratami w cząsteczki zwane produktami tej reakcji. Przebieg takiej reakcji jest bardzo skomplikowany. Reagują ze sobą bowiem nie tylko cząsteczki substratów, lecz również wytworzone cząsteczki produktów, przekształcając się ponownie w substraty. Obserwowane pojawianie się w probówce produktów wynika stąd, że szybkość reakcji przebiegających w przeciwnych kierunkach nie są jednakowe w momencie ich zapoczątkowania. Zdolność do katalizowania reakcji chemicznych nie jest wy-j łączną właściwością enzymów — w świecie nieożywionym spotyka się bardzo wiele substancji, które są katalizatorami różnych reakcji. Enzymy jednak różnią się od nich pod pewnymi względami: są szczególnym przypadkiem katalizatorów. Stanowi o tym cecha, której nie można przypisać katalizatorom nieorganicznym: specyficzność zarówno katalizowanej przez 1 enzymy reakcji, jak i rozpoznawania przez nie sufostratków tej reakcji.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>