C src

?Obecność genów c-src stwierdzono w komórkach wielu ryb, ptaków i ssaków. Stwierdzono również, że w normalnych komórkach kręgowców występuje w niewielkich ilościach białko nieodróżnialne od produktu genu v-src, białka pp60v-src. Białko to nazwane pp60c-src, ma tę samą co pp60v-src aktywność enzymatyczną i zlokalizowane jest w komórce przy błonie komórkowej. Choć nie ma jeszcze całkowitej pewności, czy oba białka — wirusowe i komórkowe — są identyczne, to jednak wiele danych wskazuje na taką ewentualność. Istnieją natomiast bezpośrednie dowody na to, że onkogeny komórkowe mogą wywoływać transformację nowotworową. Onkogeny wyizolowane z komórek ssaków i dołączone metodami inżynierii genetycznej do kwasu nukleinowego wirusa, nie mającego własnego onkogenu, przekształcają komórki zainfekowane tak spreparowanym wirusem w komórki nowotworowe. Geny c-src, związane z powstawaniem mięsaka, nie są jedynymi onkogenami komórkowymi. Wykryto już kilkanaście onkogenów obecnych w wirusach wywołujących różne rodzaje nowotworów, które mają odpowiedniki w DNA kręgowców. Produktami białkowymi tych onkogenów są, przynajmniej w kilku wypadkach, związane z błoną komórkową enzymy fosforylujące reszty amino- kwasowe tyrozyny w cząsteczkach białka. Przedstawione wyżej fakty świadczą niezbicie, że geny odpowiedzialne za chorobę nowotworową znajdują się w normalnych, zdrowych komórkach. Co więcej, są one aktywne, wytwarzają bowiem w normalnej komórce białko najprawdopodobniej identyczne z białkiem będącym przyczyną transformacji nowotworowej. Białko to, jak się przypuszcza, nie tylko nie stanowi zagrożenia dla zdrowej komórki, lecz przeciwnie jest niezbędnym elementem subtelnego systemu regulującego wzrost i rozwój komórek.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>