Czasteczki bialek

?Jeżeli przypomnimy sobie, jak ogromne bogactwo struktur przestrzennych zawarte jest potencjalnie w cząsteczkach białek, nietrudno wyobrazić sobie białka enzymatyczne dopasowane do różnych substratów. Nietrudno też wyobrazić sobie, w jaki sposób w czasie ewolucji, metodą prób i błędów, przez zmianę, dodawanie czy też usuwanie poszczególnych aminokwasów mogła powstać tak ogromna liczba różnych białek, jakie istnieją obecnie we wszystkich organizmach. W dzisiejszych białkach pozostał pewien ślad tego ewolucyjnego procesu. Niektóre ze struktur przestrzennych wypróbowanych w czasie ewolucji okazały się lepsze od innych, zostały więc zachowane w różnych białkach. Można wyodrębnić całe rodziny białek na podstawie podobieństwa ich struktury przestrzennej. Czasem są to białka o podobnych funkcjach, jak enzymy katalizujące zbliżone reakcje — niektóre dehydrogenazy, proteazy czy cytochromy. Zdarzają się jednak i takie grupy białek, w których podobieństwo struktury przestrzennej nie łączy się z podobieństwem funkcji. I tak enzym neutralizujący pojawiające się w komórce nadtlenki — dysmutaza nadtlenkowa — wykazuje ogólne podobieństwo strukturalne do niektórych fragmentów przeciwciał. Inny enzym rozkładający związki tworzące ścianę komórkową bakterii — lizozym — jest zbliżony pod względem swej struktury przestrzennej do białka mleka — laktoglobuliny.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>