Czynniki karcynogenne

?Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się choroby nowotworowej, nazwane czynnikami karcynogennymi, wykazują często wielostronne działanie na organizm. Jednakże przynajmniej jeden z powodowanych przez nie skutków jest wspólny zarówno dla czynników fizycznych (promieniowanie o wysokiej energii), jak i różnorodnych substancji chemicznych. Jest to, najogólniej mówiąc, wywoływanie trwałych zmian, czyli mutacji, w materiale dziedzicznym komórek — DNA. Istnieje jednak grupa nowotworów których powstawanie nie jest związane z mutagennym działaniem czynników zewnętrznych, lecz z infekcją wirusową. Wirusowy charakter transformacji nowotworowej wykazał już w 1910 roku Peyton Rous z Instytutu Rockefellera w Nowym Jorku. Zaobserwował on, że bezkomórkowy przesącz z nowotworu nazywanego mięsakiem jest w stanie wywołać takie same nowotwory u zdrowych ptaków. Doświadczenie Rousa, przyjęte początkowo sceptycznie, uzyskało bezsporne potwierdzenie dopiero w drugiej połowie XX wieku, co przyniosło autorowi Nagrodę Nobla w 1966 roku i zainicjowało intensywne badania nad wirusami powodującymi raka. Badania te doprowadziły do wykrycia wirusów wywołujących niektóre rodzaje nowotworów u zwierząt (np. białaczkę u kotów, bydła i gibbonów). Nie stwierdzono natomiast wirusowego charakteru transformacji nowotworowej u człowieka. Wydawało się więc, że nie wśród wirusów należy szukać głównej przyczyny choroby nowotworowej.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>