Edukacja wczesnoszkolna

Kiedy dziecko zaczyna swoja naukę w szkole jako pierwszoklasista, jest tym faktem bardzo podekscytowany. Celem takiej wczesnoszkolenej edukacji, która obejmuje klasy 1-3 jest przekazanie dzieciom podstawowych wiadomości na temat świata i nauczenie ich takich umiejętności, które potem umożliwią im spawne funkcjonowanie w świece. Pierwszoklasista zdobywa swoją wiedzę przy użyciu nowoczesnych źródeł i technologii. Taka nauka odbywa się w sposób zintegrowany, w grupie, czyli bez podziału na język polski, matematykę, geografie i inne przedmioty. Dzięki takiemu nauczaniu dziecko uczy się myśłeć i wyciągać wnioski. W pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej nie ma zatem przedmiotów, są natomiast wyodrębnione bloki tematyczne. Polonistyczna edukacja uczy nasze dziecko czytania i pisania, uczy czytać tekst ze zrozumieniem, poznaje zasady kulturalnej rozmowy, a także estetycznego pisania. Pierwszoklasista ćwiczy tez swoją koncentrację i w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela. Uczestniczy też w zabawach teatralnych i uczy sie na pamięc np. wierszy. Dziecko uczy się śpiewu i gry na prostych instrumentach muzycznych. Zaznajamia się z muzyką, instrumentami, meliodią i rytmem, uczy się wyrażania własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych, korzystając przy tym również z narzędzi multimedialnych.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>