Fotosynteza

?Nazwa ta wskazuje, że energia napędzająca wszystkie reakcje pochodzi z promieniowania świetlnego. Energia ta zmieniana jest nie tylko w energię zawartą w wyprodukowanych cząsteczkach ATP. Część jej zmagazynowana zostaje w postaci powstających cząsteczek NADPH, zużywanych później przez komórkę roślinną do licznych syntez, m.in. do wytwarzania związków organicznych z wchłoniętego z atmosfery dwutlenku węgla. Innym, niezmiernie istotnym, choć nie mającym bezpośredniego związku z magazynowaniem energii, produktem jest tlen cząsteczkowy powstający z wody w pierwszym etapie transportu elektronów w chloroplastach. Ta prosta reakcja rozkładu cząsteczki wody przez energię świetlną, zachodząca nieustannie w miliardach komórek roślinnych, jest źródłem tlenu dla tych wszystkich żyjących na Ziemi organizmów, które syntetyzują potrzebne im cząsteczki ATP przy udziale łańcucha oddechowego. Energia zmagazynowana w postaci różnicy stężeń protonów między dwoma środowiskami rozdzielonymi błoną mitochondrialną, błoną komórki bakteryjnej czy też błoną chloroplastu niekoniecznie musi zostać przetworzona w energię wiązania chemicznego cząsteczki ATP. Czasami energia ta jest bezpośrednio wykorzystywana do niektórych procesów: transportu substancji przez błony, a nawet pracy mechanicznej. W taki właśnie sposób transportowane są przez błonę mitochondrionu czy też błonę komórkową pewne jony.

No comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>